ایران کنترا (قسمت اول)-اپیزود 1

آبان 13, 1400

پادکست شماره 1

در اپیزود یک‌ «پادکست رسوا»، بخش‌ اول قصه رسوایی مک فارلین (ایران کنترا) رو برای شما روایت می‌کنم تا یک‌ بار برای همیشه با سایه روشن این‌ ماجرا و همه آنچه که‌پشت پرده رخ داد آشنا بشیم.