اثر ماندلا / Mandela Effect-اپیزود 10

آبان 18, 1400

اثر ماندلا به پدیده‌ای گفته می‌شه که عده‌ای، یه اتفاق در گذشته رو به شکل متفاوتی از بیشتر مردم به یاد میارن! در اپیزود دهم رسوا، به اثر ماندلا و بررسی دلایل این پدیده- از احتمال جابجایی افراد بین‌ جهان‌های موازی تا اختلال سیستم ثبت خاطره- پرداختیم.