اپیزود هفدهم-یکشنبه غم‌انگیز

در سال 1933، آهنگی به اسم «یکشنبه غم‌انگیز» منتشر شد که خیلی زود لقب “ترانه خودکشی مجارستان” رو گرفت. گفته میشه این آهنگ باعث خودکشی بیشتر از 200 نفر در اروپا و آمریکا شد!
آذر 29, 1400

در سال 1933، آهنگی به اسم «یکشنبه غم‌انگیز» منتشر شد که خیلی زود لقب “ترانه خودکشی مجارستان” رو گرفت.گفته میشه این آهنگ باعث خودکشی بیشتر از 200 نفر در اروپا و آمریکا شد!