اپیزود نوزدهم- شمشیر گمشده اسلام

دی 25, 1400

در مارس 1937، سران قبیله عرب شمشیری رو به رسم یادبود به بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا هدیه دادن. گفته میشد این یک شمشیر خاص و باستانی بود که پر بود از نقش و نقوش سنتی و جواهرات. 

ولی بعد از پایان جنگ جهانی دوم و کشته شدن موسولینی، دیگه هرگز شمشیر اسلام دیده نشد!