اپیزود بیستم- ایران‌ کنترا (قسمت اول)

بهمن 18, 1400

این قسمت اول از پرونده دو قسمتی ایران-کنترا است که به تبادل سلاح بین دولت آمریکا و ایران در اوایل دهه 1360 می‌پردازه. این عملیات مخفی یک طرف دیگه هم داشت که شامل انتقال پول دریافت‌شده از ایران به دست دولت ریگان، به شبه‌نظامی‌های نیکاراگوئه بود.