مثلث برمودا (1)-اپیزود پانزدهم

کشتی‌ها را ناپدید می‌کند و هواپیماها را می‌بلعد؛ بدون اینکه هیچ اثری باقی بماند! درست حدس زدید، داریم در مورد مثلث برمودا صحبت می‌کنیم.جایی در اقیانوس اطلس که مسئول مرگ…

ادامه خواندنمثلث برمودا (1)-اپیزود پانزدهم