اپیزود نوزدهم- شمشیر گمشده اسلام

در مارس 1937، سران قبیله عرب شمشیری رو به رسم یادبود به بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا هدیه دادن. گفته میشد این یک شمشیر خاص و باستانی بود که پر…

ادامه خواندناپیزود نوزدهم- شمشیر گمشده اسلام